HESolutions.be op Twitter
HESolutions.be op Facebook
HESolutions.be op Instagram
HESolutions.be op Pinterest
Ga naar de inhoud

DISCLAIMER

VOOR DE GOEDE ORDE

De teksten, foto's, illustraties en gegevens op deze site zijn eigendom van Home Entertainment Solutions en beschermd door auteurs- en intellectuele rechten. Zij mogen niet gekopieerd, nog aangepast en/of onder geen enkele vorm of gedaante gepubliceerd worden, zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord door Home Entertainment Solutions.

Home Entertainment Solutions besteedt uitermate veel aandacht aan de correctheid en de volledigheid van de informatie op de site www.hesolutions.be, maar kan onder geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. Home Entertainment Solutions kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade gelinkt aan de toegang tot en het gebruik van de informatie aanwezig op www.hesolutions.be, noch voor het ontbreken ervan. Home Entertainment Solutions kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites waarvoor een link werd geïntegreerd in de site www.hesolutions.be.
Bij de bestelling dient de klant steeds de Algemene Voorwaarden te hebben nagelezen.

Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn niet bindend. De aangeduide prijzen zijn enkel geldig op het moment van de consultatie van de website, uitgezonderd fouten met betrekking tot de afbeelding, waarvoor Home Entertainment Solutions niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Home Entertainment Solutions behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging, prijzen aan te passen, informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.
Terug naar de inhoud